Dr. A. Yogi Pramatirta

Senin

:

19.00 – 21.00

Selasa

:

Rabu

:

19.00 – 21.00

Kamis

:

Jumat

:

Sabtu

:

08.00 – 10.00